VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet på Stockholms byggtekniska gymnasium vänder sig till dig som vill arbeta som exempelvis VVS-montör eller fastighetsskötare.

Utbildningen mot VVS och fastighet sker i nära samarbete med företag och branschföreningar.

Inriktning fastighet

Programmets fastighetsinriktning lyfter både fram kommunikativa och tekniska kunskaper. Programmet ska ge en bred kompetens, för såväl fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker som montörer och servicetekniker. Inom fastighet erbjuder vi yrkesutgången: fastighetsskötare.

Ladda ner poängplan för VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning fastighet, yrkesutgång fastighetsskötare

Programfördjupning (900 poäng)

 • Luftbehandling (100)
 • Kyl- och värmepumpsteknik - miljö (100)
 • Ventilationsteknik - injustering (100)
 • Fastighetsautomation 1 (100) 
 • VVS svets och lödning rör (100)
 • Mät- och reglerteknik (100)
 • Kyl- och värmepumpsteknik - grund (100)
 • Fastighetsservice - ytor (100)
 • Fastighetsservice - VVS (100)

Länktips:

Jobb inom Fastighetsbranschen

 

Inriktning VVS

Programmets VVS-inriktning ger dig kunskaper om installationer i olika typer av byggnationer. Den kompetens och de färdigheter du utvecklar genom utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med drift, service och underhållsarbeten på anläggningar i bostäder och industrier. Inom VVS erbjuder vi yrkesutgången: VVS-montör.

Ladda ner poängplan för VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS, yrkesutgång VVS-montör

Programfördjupning (800 poäng)

 • Sanitetsteknik 2 (100)
 • VVS-teknik (200)
 • VVS gassvetsning rör (100)
 • Värmeteknik 2 (100) 
 • Mät- och reglerteknik (100)
 • Injusteringsteknik (100)
 • Kyl- och värmepumpsteknik - grund (100)

Länktips:
VVS Branschens Yrkesnämd
VVS Branschens-Branschprov

 

Dela:
Kategorier: