Vuxenutbildning

Ansökan

Ansökan till utbildningarna sker digitalt via denna sida: www.stockholm.se/vux

Sökanden från annan kommun än Stockholm, skickar komplett ansökan till sin hemkommun för godkännande.

CSN

För dig som sökt studiestöd från CSN är det följande som gäller:

  1. Registrering görs av komvux efter kontroll av din närvaro vid första lektionstillfället
  2. Vi meddelar därefter CSN att du påbörjat dina studier
  3. Du måste även själv skicka en studieförsäkran till CSN för att på dina pengar utbetalade.

Betyg

Har du tappat bort ditt betygsdokument, kan du beställa ett nytt via följande länk: Beställ betygsdokument

För frågor och information kontakta:

Johan Wahlberg, Bitr. rektor, 076-825 17 50, johan.wahlberg@stockholm.se

Dela: