Vuxenutbildning

Vuxenutbildning våren, samt hösten 2018 på
Stockholms byggtekniska gymnasium!

Under 2018 startar vi ett antal lärlings- och yrkesutbildningar för vuxna. Ni kan se på informationsbladet vilka yrken som kommer att erbjudas under 2018. 

Bygg- och anläggning (Kursstart 8 januari 2018):

VVS- och fastighet (Kursstart 8 januari 2018):

Bygg- och anläggning (Kursstart 19 mars 2018):

Bygg- och anläggning (Kursstart 10 september 2018):

VVS- och fastighet (Kursstart 10 september 2018):

Bygg- och anläggning (Kursstart 15 oktober 2018):

Ansökningstid

Kursstart                              Sista ansökningsdag

8 januari 2018                     12 november 2017

19 mars 2018                      21 januari 2018

10 september 2018            15 juli 2018

15 oktober 2018                 19 augusti 2018

Ansökan

Ansökan till utbildningarna sker digitalt via denna sida: www.stockholm.se/vux

Sökanden från annan kommun än Stockholm, skickar komplett ansökan till sin hemkommun för godkännande.

CSN

För dig som sökt studiestöd från CSN är det följande som gäller:

  1. Registrering görs av komvux efter kontroll av din närvaro vid första lektionstillfället
  2. Vi meddelar därefter CSN att du påbörjat dina studier
  3. Du måste även själv skicka en studieförsäkran till CSN för att på dina pengar utbetalade.

Betyg

Har du tappat bort ditt betygsdokument, kan du beställa ett nytt via följande länk: Beställ betygsdokument

För frågor och information kontakta:

Åsa Stoltz, Utbildningsledare, 070-771 85 57, asa.stoltz@stockholm.se

Dela: