Våra utbildningar

Stockholms byggtekniska gymnasium ligger mitt i en av Sveriges mest spännande och expansiva miljöer. Där finns flera av Sveriges mest framtidsinriktade företag och högskoleutbildningar i världsklass. Vi har fullt utbyggda undervisningslokaler med moderna verkstäder för våra program och inriktningar. Vi har ett väletablerat samarbete med företag och branscher, som gör att den utbildning du får ger dig mer än goda möjligheter till jobb efter skolan. Nedan ser du några av våra samarbetspartners.

                   

Dela:

Att gå i kommunal gymnaiseskola

I Stockholms kommunala skolor är du som elev viktigast. Under din gymnasietid ska du få kunskap för framtiden och utvecklas som individ. Därför arbetar vi hela tiden med att utveckla både lärarna och skolans pedagogik.

  • Det är viktigt att du trivs och mår bra i skolan för att få ett bra studieresultat. På våra skolor kan du få hjälp och stöd för att klara skolarbetet på ett bra sätt.

  • Vårt mål är hög och jämn kvalitet på utbildningen och nöjda elever. Varje år lämnar alla skolor in en kvalitetsredovisning till utbildningsförvaltningen som följer upp skolornas arbete och verksamhet.

  • Trygghet är en rättighet och i Stockholms kommunala skolor gäller nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering och mobbning.