Språkintroduktion

På språkintroduktionsprogrammet på Stockholms byggtekniska gymnasium får du som nyligen anlänt till Sverige kunskaper i svenska som andraspråk. Efter utbildningen ska du kunna gå vidare till andra introduktionsprogram, nationella program, vuxenutbildning, folkhögskola eller till arbete.

Du kommer att primärt studera svenska på grundskolenivå som integrerars med yrkeskurserna, samt vissa gymnasiekurser med inriktning mot bygg- och anläggning. Fokus i samtliga studier kommer vara att utveckla kunskaperna i svenska språket. I utbildningen ingår dessutom praktik. Elever som går språkintroduktion på Stockholms byggtekniska gymnasium börjar hos oss under år två av sin utbildning. Första året genomförs på en annan skola där man primärt fokuserar på svenska och grundskoleämnen.

Vi förutsätter att elever som söker språkintroduktion mot bygg- och anläggning har ett stort intresse för att arbeta inom yrkesområdena vi utbildar mot.

Ämnen som erbjuds:

  • Svenska som andra språk 
  • Yrkesmatematik
  • Idrott
  • Grundläggande bygg- och anläggning

Ladda ner poängplan för Språkintroduktionsprogrammet, inriktning bygg- och anläggning

Grundkrav: Svenska som andraspråk motsvarande nivå B2 

Dela: