Till innehåll på sidan

Rutiner för frånvaro

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Anmäl frånvaro

Via frånvarosystemet (länken öppnas i nytt fönster)

Via sms (länken öppnas i nytt fönster)

Via appen "anmäl frånvaro Stockholm" (länken öppnas i nytt fönster)

Blir du sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Läs mer om CSNs regler här (Obs! Ny sida öppnas)

 

Dela:
Kategorier: