Rutiner för frånvaro

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Anmäl frånvaro

Via frånvarosystemet (länken öppnas i nytt fönster)

Via sms (länken öppnas i nytt fönster)

Via appen "anmäl frånvaro Stockholm" (länken öppnas i nytt fönster)

Blir du sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Läs mer om CSNs regler här (Obs! Ny sida öppnas)

 

Dela:
Kategorier: