Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsans uppgift är att hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I teamet finns förutom rektorspecialpedagog, skolsköterska, skolkurator, samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. 

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Antal: 1