Till innehåll på sidan

Programinriktat individuellt val - inget intag höstterminen 2019

Programinriktat individuellt val är tänkt att ge dig som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Länktips:

Poängplaner för Bygg- och anläggningsprogrammet

Poängplaner för VVS- och fastighetsprogrammet

____________________________________

Texten är hämtad från Skolverket

Dela: