Helena Ahlin Abarca

Öppettider specialpedagog:

Måndag - heldag

Tisdag - heldag

Onsdag - heldag

Torsdag - heldag

Fredag - heldag

 

Till specialpedagogen kan du vända dig om du behöver hjälp med studierna.

Om du av någon anledning har kommit efter eller har svårigheter i någon kurs kan du få hjälp med studieplanering och studieteknik. Specialpedagogen ansvarar även för att extra stödlektioner sätts in vid behov.

Elever som exempelvis har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan också få hjälp med inläst material, muntliga prov, extra skrivtid, med mera.

Helena Ahlin Abarca

Befattning:
E-post:
Telefon:
0761-293 876