Nytt schema- och närvarosystem, med start idag 12 februari

Med start idag, fredag 12 februari 2018 har vi gått över till ett nytt schema- och närvarosystem. Läs vidare för information om hur man använder det nya systemet och vart man kan hitta information om detta.

Schemasystemet fungerar mer eller mindre som tidigare system, med en primär förändring för elever. Vill man som elev få fram sitt personliga schema, använder man inte längre personnummer, utan de två första bokstäverna i sittförnamn och de två första i sitt efternamn. Exempel: Clark Kent skulle då hitta sitt personliga schema genom att skriva in "CAKE" (går bra att blanda versaler och gemener) i textrutan. 

När det gäller närvaro/frånvaro är den viktigaste förändringen att man inte längre kan ringa till 0515-777 021 för att anmäla frånvaro då detta är kopplat till gamla systemet. Istället finns det tre alternativ i dagsläget för att anmäla frånvaro:

1) Via att ladda ner appen "Anmäl frånvaro Stockholm" (detta förutsätter att man är vårdnadshavare till eleven och att mobilnumret man använder är registrerat i Skolplattformen)

2) Via sms till följande nummer: 073-0121740 (även här måste mobilnummer vara registrerat i skolplattformen och man måste vara vårdnadshavare)

3) Via skolans hemsida "Frånvaroanmälan" (som vårdnadshavare krävs det Bank-ID, som elev* kan man använda Bank-ID eller login och lösenord som man använder på stadens datorer)

myndiga elever kan själva anmäla frånvaro.

Mer information hittar ni på skolans hemsida, under "För elever" >> "Rutiner för frånvaro" alternativt trycker på den lila "Anmäl frånvaro" bilden på huvudsidan.

 

Dela: