Viktig information om reservantagning till skolor

Rutiner för reservantagning

Ordinarie antagning

Elever kan följa sin egen reservplacering med hjälp av sina inloggningsuppgifter på www.gyantagningen.se  

Antagna elever som inte kommer till sin skola vid skolstart och inte har anmält förhinder förlorar sin plats efter tre dagar.

Fram till skolstart den 16 augusti sköter den centrala Gymnasieantagningen reservlistorna åt skolorna.

Reservantagning

Från och med skolstart den 16 augusti och fram till den 4 september tar skolan över Gymnasieantagningens reservlista och följer den strikt. När det blir en ledig plats så ringer skolan till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se

Det är alltså mycket viktigt att aktuellt telefonnummer finns med på reservlistan. I annat fall riskerar eleven att förlora erbjudandet om en gymnasieplats som då går till den elev som står på tur.

Observera att om skolan inte lyckas nå den elev som står på tur, kontaktar skolan den elev som står näst på tur osv. En elev som vill försäkra sig om att skolan har alla de kontaktuppgifter som behövs kan skicka ett mejl med aktuella mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till info.sbtg@stockholm.se alternativt asa.stoltz@stockholm.se.

Antagning vid en senare tidpunkt

Om det uppstår en ledig plats från och med den 4 september så kontaktar skolan endast de elever som aktivt har meddelat att de fortfarande är intresserade av en plats på skolan.  

De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens reservlista och som fortfarande är intresserade av en plats på skolans nya lista måste därför höra av sig via mail senast 4 september.

Dessa elever, liksom nya som tillkommit, utgör underlag för en ny lista som skolan upprättar. Rangordning av elever på den listan görs efter en individuell bedömning såsom betyg, språkval och särskilda skäl som bedöms vara betydelsefulla tex medicinska- och sociala skäl. Det är rektorn som beslutar vilka elever på reservlistan som ska tas emot efter den 4 september.

Om  en elev vill finnas med på skolans nya reservlista så måste eleven mejla namn, personnummer, kontaktuppgifter, kopia av betyg och vilken skolplacering eleven har för tillfället  till studie- och yrkesvägledare Åsa Stoltz, asa.stoltz@stockholm.se

Skolans rutiner för att kontakta elever

Skolan försöker under minst ett dygn nå: 

  • elever som antagits men som efter tre dagar varken hört av sig eller kommit skolan vid terminens start 
  • elever på tur på reservlistan 
  • elever på tur som kan erbjudas en plats efter den 4 september

 

Om skolan inte lyckas nå den elev som står på tur, så kontaktar skolan nästa elev på tur osv.

 

Skolan försöker nå eleven både med minst ett sms och minst tre försök att ringa det angiva telefonnumret innan skolan ringer nästa elev på tur.

 

Dela: