Besök av Stockholm stads IT-direktör

Idag har vi haft besök av Ann Hellenius IT-direktör Stockholms stad, Mats Eklund chef för utbildningsförvaltningens IKT-enhet, Constantinos Amiridis it-strateg på stadsledningskontoret och ansvarig för mobila lösningar samt Örjan Scheller verksamhetsstrateg på stadsledningskontoret.
De ville besöka verksamheten vid skolan för att skapa sig en bild av hur digitaliseringen påverkar vår verksamhet.

 


Från vänster: Mats Eklund, Constantinos Amiridis, Linus Nygren, Ann Hellenius, Örjan Scheller, Johanna Eriksson

 

Dela: