SUSA - Stockholms Ungdomar Studerar eller Arbetar

Stockholms byggtekniska gymnasium deltar i Utbildningsförvaltningens och Arbetsmarknadsförvaltningens projekt SUSA (Stockholms Ungdomar Studerar eller Arbetar).

SUSA- projektet samordnar riktade insatser till 15-19 åringar som står längst ifrån arbetsmarknaden och riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå.

På Stockholms byggtekniska gymnasium arbetar Mogos Senay med projektet där samtliga grupper från yrkes- och språkintroduktion är involverade. Arbetet inbegripper huvudsakligen förstärkt vuxenstöd, anpassning av metoder för att öka studie-/arbetsviljan hos elevgruppen och motiverande samtal för att öka elevernas självständighet.

Följ SUSA på Facebook för mer information (länken öppnas i nytt fönster)

 

Dela: