Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Utbildningen förutsätter att elever skall vara närvarande vid skolans undervisning. Ledighet från skolarbetet beviljas individuellt och bara om speciella skäl finns. Är du under 18 år ska vårdnadshavare skriva under ledighetsansökan.

Ledighet del av skoldag beviljas av elevens mentor. Ledighet en eller fler dagar beviljas av rektor efter yttrande av mentor och undervisande lärare. Vid längre ledighet måste du därför lämna in ansökan minst fem skoldagar i förväg.

Om du beviljas ledighet skall du i förväg och på eget initiativ ta reda på av dina lärare vilka kursmoment som behandlas under frånvaron. Du kan inte begära extra skrivningar eller förhör för prov som eventuellt inträffat under ledigheten.

Länk till ledighetsansökan (PDF-dokument öppnas i ny flik)

Dela: