Till innehåll på sidan

Information om gymnasielärling

Inom många av våra yrken kan man från år två studera som gymnasielärling.

En lärlingselev får samma kunskaper och yrkesexamen som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram, men man lär sig till stor del i en annan miljö och på ett annat sätt.
Från det att eleven börjar sker minst halva utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen kan starta både första, andra, tredje eller fjärde läsåret.
Utbildningen följer samma ämnesplaner som skolförlagd utbildning och har samma behörighetsregler och kunskapskrav. Eleverna har också samma rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

För mer information se följande länkar:

Dela: