Till innehåll på sidan

Information om Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Information om Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Stockholms byggtekniska gymnasium

 • Under första året genomförs en kort miljöpraktik i slutet på läsåret.
 • Under andra och tredje året skiftar man mellan APL och ordinarie studier på skolan med fyra veckors intervaller under hela läsåret.
 • Cirka halva studietiden i årskurs 2 och 3 är förlagd på en arbetsplats.
 • Under APL-perioden får eleven 40kr/dag i matersättning. (Obs gäller ej gymnasielärling! De får söka extra tillägg via CSN!)
 • Skolan ansvarar för att eleven har en praktikplats hos ett seriöst företag med F-skattsedel.
 • Som en del av utbildningen förväntas även eleven söka praktikplatser och kontakta företag.
 • Det är elevens eget ansvar att behålla praktikplatsen genom att vara i tid och representera sig själv och skolan på ett seriöst vis.
 • Många av skolans yrken förlägger sin praktik så eleven har möjlighet att bli gymnasielärling från årskurs 2.
 • Som gymnasielärling kan eleven ansöka om utökat studiebidrag hos CSN.
 • Eleverna är försäkrade av skolan.
 • Skolan tillhandahåller arbetskläder.
 • Under årskurs 2 och 3 får alla elever SL-kort för hela läsåret för att kunna ta sig till och från APL-platser.
 • Mentor genomför regelbundna besök på praktikplatsen.

 

Mer information om gymnasielärling: Gymnasielärling på Stockholms byggtekniska gymnasium (Öppnas som ny flik)

För generell information gällande APL se: Från skola till arbetsliv (Öppnas som ny flik)

 

Dela: