Gymnasiesärskolan

Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola har en tydlig yrkesprofil som bygger på nära samarbete med de branscher som du utbildas för.  Skolan präglas av hantverkstradition, yrkesstolthet och entreprenörskap.

Våra elever är viktiga och vårt mål är att du under din tid i gymnasiesärskolan ska lära dig det du behöver i framtiden. Vi har lärare som arbetar för att du ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och utifrån dina egna förutsättningar. I gymnasiesärskolan kommer du att få både kunskaper och erfarenheter som kan hjälpa dig ut i arbetslivet eller att fortsätta studera. Du uppmuntras att ta egna initiativ och eget ansvar, så att du ska känna dig trygg infö r livet som vuxen. Vi på skolan samarbetar i projekt inom olika ämnen, så att alla kurser bildar en helhet.

Närhet till företag ger bra APL

Skolan ligger i Kista affärsområde, bland flera stora företag. Kistamässan är en av våra närmaste grannar. Du har möjlighet att få värdefull erfarenhet i arbetslivet genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Några av våra elever har fått anställning på sin APL-plats efter avslutad utbildning.

Du läser kurser/ämnen och får betyg.

Hos oss på Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola kan du läsa följande nationella program:

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet ger dig kunskaper för arbete i till exempel butik och kafé. På Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola ges fördjupning inom handel, försäljning och service. I årskurs två startar och driver eleverna ett eget företag i samarbete med Ung Företagsamhet. Du får arbeta med reklam, marknadsundersökning och försäljning.

Vecka 49/2017 och vecka 5/2018 (tisdag, onsdag och torsdag) har elever från grundsärskolans år nio möjlighet att prova på programmet.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet ger dig kunskaper för arbete inom fastighetsskötsel, anläggning och byggnation. På Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola ges fördjupning inom trä, mur, betong och armering. Vi har även utbildning i att köra truck och traktor och vi bygger friggebodar och förråd.

Vecka 47/2017, vecka 3/2018 och vecka 4/2018 (tisdag, onsdag och torsdag) har elever från grundsärskolans år nio möjlighet att prova på programmet hos oss.

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet är för dig som vill lära dig om fordonsvård och att hantera gods. Du får också lära dig hur man ger bra service och att prata och samverka med kunder.

Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna arbeta med enklare reparationer av fordon och maskiner, arbeta med biltvätt, rekonditionering och transportarbete med truck.

Programmet har löpande prova på i befintlig grupp då elever från grundsärskolans år nio har möjlighet att prova på programmet hos oss.

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet ger dig kunskaper för arbete inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola. På Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola ges fördjupning inom förskola och fritids- och friskvårdssektorn. Vi har ett samarbete med förskolor där vi bland annat gör studiebesök och genomför sång- och lässtunder med barnen.

Vecka 48/2017 och vecka 4/2018 (tisdag, onsdag och torsdag) har elever från grundsärskolans år nio möjlighet att prova på programmet hos oss.

Kontakta Annette Hebert Wegman för bokning av prova på, 076-129 37 69.

Dela: