Gymnasiesärskolan

Stockholms byggtekniska gymnasiesärskola har en tydlig yrkesprofil som bygger på nära samarbete med de branscher som du utbildas för. Skolan präglas av hantverkstradition, yrkesstolthet och entreprenörskap. Skolan präglas av hantverkstradition, yrkesstolthet och entreprenörskap.

Våra elever är viktiga och vårt mål är att du under din tid i gymnasiesärskolan ska lära dig det du behöver i framtiden. Vi har lärare som arbetar för att du ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och utifrån dina egna förutsättningar. I gymnasiesärskolan kommer du att få både kunskaper och erfarenheter som kan hjälpa dig ut i arbetslivet eller att fortsätta studera. Du uppmuntras att ta egna initiativ och eget ansvar, så att du ska känna dig trygg infö r livet som vuxen. Vi på skolan samarbetar i projekt inom olika ämnen, så att alla kurser bildar en helhet.

Närhet till företag ger bra APL

Skolan ligger i Kista affärsområde, bland flera stora företag. Kistamässan är en av våra närmaste grannar. Du har möjlighet att få värdefull erfarenhet i arbetslivet genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Några av våra elever har fått anställning på sin APL-plats efter avslutad utbildning.

Du läser kurser/ämnen och får betyg.

Du läsa följande nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för hälsa, vård och omsorg

När du vill prova på

För bokning av prova på-dag:

Miia Järvelä
Studie- och yrkesvägledare
Stockholms Byggtekniska Gymnasium & Gymnasiesärskola
076 - 825 15 25
mia.jarvela@edu.stockholm.se

Dela: