Till innehåll på sidan

Bygg- och anläggningsprogrammet - inget intag höstterminen 2019

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att kunna arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.

Eleven får lära sig arbeta med byggnation och anläggning och får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samtidigt som kunskaper ges om branschens olika yrken och arbetsprocesser. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor bland annat för att undvika arbetsskador och för en god hälsa.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan.

Inom bygg- och anläggningsprogrammet erbjuder vi inriktningarna husbyggnad, mark- och anläggningmåleri och plåtslageri. Branscherna inom bygg och anläggning vill att eleverna har en gemensam grund innan de specialiserar sig och väljer yrke. Därigenom utvecklas en bättre förståelse och samverkan mellan de yrkesgrupper som finns på byggarbetsplatsen vilket ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö. 

Inriktning husbyggnad

Väljer du Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot husbyggnad bör du vara noggrann och kunna arbeta självständigt. Alla yrken inom inriktningen kräver att du kan förstå instruktioner och ritningar. Det förekommer ibland tunga lyft och obekväma arbetsställningar, därför får du lära dig att arbeta på rätt sätt och hur man undviker yrkesskador. Inom husbyggnad erbjuder vi yrkesutgångarna: Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Plattsättare och Träarbetare.

Yrkesutgång betongarbetare

Programfördjupning (500 poäng)

 • Betong 1 - Lågform och platta på mark (100)
 • Betong 2 - Väggar och pelare (100)
 • Betong 3 - Bärlag (100)
 • Betong 4 - Golv (100)
 • Mur- och putsverk 1 - grundmurar (100)

Yrkesutgång golvläggare

Programfördjupning (500 poäng)

 • Golvläggning 1 (100)
 • Golvläggning 2 - Våtrum (100)
 • Golvläggning 3 - Trä och laminat (100)
 • Husbyggnadsprocessen (200)

Yrkesutgång murare

Programfördjupning (500 poäng)

 • Mur- och putsverk 1 - grundmurar (100)
 • Mur- och putsverk 2 - murverk (100)
 • Mur- och putsverk 3 - puts (100)
 • Specialyrken 1 - Öppna spisar (100)
 • Specialyrken 1 - Stuckatur (100)

Yrkesutgång plattsättare

Programfördjupning (500 poäng)

 • Specialyrken 1 - Plattsättning grundkurs (100)
 • Specialyrken 2 - Plattsättning fortsättning (200)
 • Specialyrken 3 - Plattsättning fördjupning (200)

Yrkesutgång träarbetare

Programfördjupning (500 poäng)

 • Trä 1 - Stommar (100)
 • Trä 2 - Beklädnad (100)
 • Trä 3 - Montage (100)
 • Betong 1 - Lågform och platta på mark (100)
 • Betong 2 - Väggar och pelare (100)

Inriktning mark- och anläggning

Anläggningsarbetare kallas de som arbetar vid vägbyggen och vid byggandet av andra anläggningar som broar, tunnlar, kraftverk, fjärrvärmeanläggningar, vatten- och reningsverk och flygfält. De arbetar också med den yttre miljön i bostadsområden. Du kan jobba i ett privat företag, eller vara anställd inom till exempel kommunernas gatukontor eller ett statligt verk som Trafikverket. 

Bergarbetaren är en av de första på byggarbetsplatsen och skapar förutsättningar för husbyggen, nya tunnlar och vägnät. Bergarbetaren borrar, spränger, lastar ut och säkerställer att tunnlarna är en riskfri arbetsmiljö. Som bergarbetare har du kunskap både om bergteknik och avancerade maskiner. Inom husbyggnad erbjuder vi yrkesutgångarna: Anläggare och Bergarbetare/Bergsprängare.

Yrkesutgång anläggare

Programfördjupning (700 poäng)

 • Anläggning - Gröna ytor (200)
 • Anläggning - Ledningsbyggnad (200)
 • Anläggning - Stensättning (100)
 • Beläggning (200)

Yrkesutgång bergarbetare/bergsprängare

Programfördjupning (700 poäng)

 • Bergarbeten (200)
 • Bergborrning (200)
 • Bergmaskiner (100)
 • Bergsprängning (200)

Inriktning måleri

Du får lära dig byggnadsmålarens arbete från grunden. Målaren tapetserar och målar väggar, tak och lister. För att bli en duktig målare krävs bland annat tålamod
och precision. Målaryrket är ett fritt och skapande yrke och dagens målare arbetar med miljövänliga material. Du får börja utbildningen i särskilda övningslokaler där du lär dig att spackla, slipa och tapetsera. Efter hand som du lär dig mer får du utföra mera avancerade arbetsuppgifter, både inom och utanför skolan. Inom måleri erbjuder vi yrkesutgången: målare.

Programfördjupning (800 poäng)

 • Måleri 2 (200)
 • Måleri 3 (200)
 • Måleri 4 (200)
 • Måleri 5 (200)

Inriktning plåtslageri

Efter att du gått den här utbildningen kan du söka arbete som byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare.Som plåtslagare arbetar du med takbeklädnader och fasadbeklädnader i såväl nyproduktion som ROT(renovering, ombyggnad och tillbyggnad).
Du måste kunna förstå instruktioner och ritningar. Du får lära dig att tillverka och montera allt från ventilationshuvar och ventilationskanaler till fönsterbleck. Montering av stuprör och hängrännor för regnvatten ingår även i plåtslagarens arbetsuppgifter. Arbetet inom plåtslageri utförs såväl med moderna maskiner som med gamla hantverksmetoder. Inom plåtslageri erbjuder vi yrkesutgången: plåtslagare.

Programfördjupning (800 poäng)

 • Byggnadsplåtslageri 1 (200)
 • Byggnadsplåtslageri 2 (200)
 • Byggnadsplåtslageri 3 (200)
 • Byggnadsplåtslageri 4 (200)
Dela:
Kategorier: