Vuxenutbildning

Vuxenutbildning våren 2017 på
Stockholms byggtekniska gymnasium!

Under 2017 startar vi ett antal lärlings- och yrkesutbildningar för vuxna. Ni kan se på informationsbladet vilka yrken som kommer att erbjudas till starten 9:e januari 2017, respektive 20:e mars 2017. 

Bygg- och anläggning (Kursstart 9 januari 2017):

Bygg- och anläggning (Kursstart 20 mars 2017):

VVS- och fastighet (Kursstart 9 januari 2017):

Ansökan till utbildningarna sker digitalt via denna sida: www.stockholm.se/vux. Sökanden från annan kommun än Stockholm, skickar komplett ansökan till sin hemkommun för godkännande.

CSN

För dig som sökt studiestöd från CSN är det följande som gäller:

  1. Registrering görs av komvux efter kontroll av din närvaro vid första lektionstillfället
  2. Vi meddelar därefter CSN att du påbörjat dina studier
  3. Du måste även själv skicka en studieförsäkran till CSN för att på dina pengar utbetalade.

För frågor och information kontakta:

Åsa Stoltz, Utbildningsledare, 070-771 85 57, asa.stoltz@stockholm.se

Dela: