Språkintroduktion

På språkintroduktionsprogrammet på Stockholms byggtekniska gymnasium får du som nyligen anlänt till Sverige kunskaper i svenska som andraspråk. Efter utbildningen ska du kunna gå vidare till andra introduktionsprogram, nationella program, vuxenutbildning, folkhögskola eller till arbete.

Du kommer att läsa vissa grundskoleämnen samt vissa gymnasiekurser med inriktning mot bygg- och anläggning. Fokus i samtliga studier kommer vara att utveckla kunskaperna i svenska språket. I utbildningen ingår dessutom praktik.

Ämnen som erbjuds:

  • Svenska som andra språk 
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Historia
  • Idrott
  • Bild
  • Geografi
  • Religion
  • Grundläggande bygg- och anläggning

Ladda ner poängplan för Språkintroduktionsprogrammet, inriktning bygg- och anläggning

Dela: