Rutiner för frånvaro

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Anmäl frånvaro via telefon

Ring in till 0515-777 021

Telefontjänsten används tillsammans med en knapptelefon. Frånvaroanmälan registreras med elevens personnummer som knappas in med 10 siffror (ååmmddxxxx).
OBS! Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade för att frånvaroanmälan ska kunna registreras.

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaron att registreras först för följande dag. Anmälan måste göras varje dag. Frånvaro för del av dag anmäls till skolans expedition.

Det går när som helst under samtalet att avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Nyhet från och med den 7:e januari 2016: vårdnadshavare kommer även att få en avisering för "Anmäld frånvaro", inte bara för "Oanmäld frånvaro".

Blir du sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Läs mer om CSNs regler här (Obs! Ny sida öppnas)

 

Dela:
Kategorier: